MASSAGE

Massage is een van de methoden om te zorgen dat lichaam en geest zich kunnen ontspannen. Massage werkt ontspannend, geeft je energie en vergroot het (lichaams)bewustzijn. Je lichaam is het vertrekpunt voor verandering van zowel gevoelservaringen als denkpatronen. Op het moment dat je je meer bewust wordt van je lichaam komt de geest tot rust en worden de zintuigen geprikkeld. Je zelfvertrouwen groeit, je kunt oude dingen loslaten en je komt daardoor positiever in het leven te staan. Massage laat je op een rustige en zachte manier opnieuw met jezelf kennis maken.

De betekenis van aanraken
Raak je echt aan als je iemand aanraakt? Hoe geef je een hand? Hoe geeft de ander een hand? Wil je iemand aanraken maar durf je niet? Schrik je als een ander jou wil aanraken?
Aanraken is een heel natuurlijke manier van menselijk contact en van het delen van gevoelens met anderen (een voorbeeld is het troosten van kinderen). Historisch gezien zijn aanraken, voelen en contact met het lichaam in onze cultuur lange tijd min of meer verwaarloosd en ontkend. Gedeeltelijk komt dit omdat aanraken, voelen en lichamelijk contact beladen onderwerpen zijn. Lichamelijk contact is bijna alleen toegestaan in de privésfeer of als dit contact een duidelijke functie heeft zoals in de verzorgende beroepen. Het aanraken kan dan een technisch karakter krijgen en niet meer ervaren worden als een persoonlijk, emotioneel geladen contact. Toch is aanraken en aangeraakt worden erg belangrijk voor een goede emotionele ontwikkeling. De persoonlijke informatie - uit aanrakingen of gebaren - speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en in persoonlijke contacten. Massage neemt de persoonlijke betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus. Zij erkent bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft.
Aanraken vraagt om bewust contact met je handen, contact met je lichaam, met je gevoel, het bewust zijn van die aanraking, van de wijze waarop en van het waarom. Belangrijk is te weten wat de aanraking met je doet en wat je ermee wilt. Daarvoor moet je bij je gevoel te raden gaan en je dus bewust worden van de veranderingen in je lijf en je geest.

Het belang van gevoelens
Massage geeft  de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met je lichaam en wat je lichaam je vertelt over jezelf, over je omgeving en over je relaties met anderen. 
Datgene wat je lichaam je vertelt of je laat voelen wordt soms weggedrukt of onbelangrijk gevonden. We slaan geen acht op signalen van ons lijf omdat we geen tijd hebben of het gevoel willen verdringen. We luisteren niet meer naar onze gevoelsmatige behoeften omdat we denken dat dit onverstandig is. 
Bij een massage leer je weer "luisteren" naar je eigen lichaam door je gewaar te laten worden wat je voelt in zo'n contact. Je wordt je opnieuw bewust van je lichaam en je gevoelssignalen en daarmee van je lichamelijkheid. 
Als je in je gevoelens hard bent geraakt kan het leiden tot het afsluiten van het contact met je lijf. Je wilt, je kunt niet meer voelen, je kunt niet meer genieten van aanraking, je trekt je terug in je eigen veilige wereldje waarin geen plaats meer is voor intimiteit en vertrouwen naar de ander. Lichamelijk vertaalt zich dit naar verharding van spieren, (je ontwikkelt als het ware fysiek een pantser om je heen ) spierpijn en lichamelijke klachten, vermindering van energie, je zin om iets te doen en vermindering van libido.

Holistische massage
De holistische massage die ik geef is niet alleen op spieren gericht maar ook op geestelijke ontspanning, waarbij ook inzichten uit de haptonomie worden gebruikt. Het Griekse woord ‘Holos’ betekent ‘volkomen’, wat betekent dat ik bij de holistische massage de hele mens bij de behandeling in ogenschouw neem. Naast het lichamelijk aspect wordt daarom ook het geestelijk / emotioneel niveau in de massage betrokken.
Heel veel lichamelijke klachten hebben geen medisch-biologische oorzaak. Vaak ligt de oorzaak meer in de psychosociale omstandigheden waarin je verkeert en je omgeving. Daarnaast zijn er klachten die zich niet alleen lichamelijk presenteren, maar gecombineerd zijn met psychisch / emotionele factoren als somberheid, gevoelens van tekortschieten of onvrede, angst, verdriet of het omvermogen van het aangaan van relaties.
Het belang van het verwoorden en doorvoelen van gevoelens en emoties is enorm en draagt in belangrijke mate bij aan het oplossen van het probleem en het hervinden van je eigen kracht.
In mijn massage gebruik ik daarom handgrepen gericht op de spieren afgewisseld met ontspannende aanrakingen gericht op energiestromen in het lichaam. Ik maak daarbij nieuwe energiestromen vrij en los oude (negatieve) energieresten op. In sommige situaties zal ik de massage aanvullen met Reiki.
Ik integreer verschillende massagetechnieken met intuïtie en werk daardoor afgestemd op jouw energie. Evenwicht wordt hersteld en ontspanning wordt ervaren op zowel lichamelijk als geestelijk en emotioneel niveau. Het denken wordt rustiger, gevoelens kunnen vrij naar boven komen en je energie kan vrijer door het gehele lichaam stromen.

Waarom massage?
Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig...

Effect van een massage
Gezondheid
Regelmatig een ontspanningsmassage verbetert de algemene gezondheid en vitaliteit. Massage ontspant de spieren, bevordert een gezonde bloedsomloop, de doorstroom van energie en tevens wordt het lymfesysteem gestimuleerd zodat afvalstoffen makkelijker uit het lichaam afgevoerd kunnen worden.
Ontspanning
Massage brengt een gevoel van rust en beïnvloedt het lichaam. Het zenuwstelsel en het hormonaal systeem worden in balans gebracht waardoor organen beter kunnen functioneren. Blokkades, in de vorm van lichamelijke plaatselijke spanningen, worden gemakkelijker losgelaten.
Aanraking
Massage is een veilige aanraking en een bewuste manier van prettig lichamelijk, koesterend contact. Indien nodig helpt het ook het contact met het eigen lichaam te herstellen waardoor je  beter om kunt gaan met stressfactoren in het dagelijks leven.

Tips vóór en na de behandeling

  1. Ga voor de massage niet in een te heet bad liggen. De essentiële oliën in de massage olie dringen dan veel te vlug in de huid. .

  2. Gebruik vlak voor een behandeling géén uitgebreide maaltijd.

  3. Probeer er voor te zorgen dat je voor de massage even wat rust neemt, kom dus niet te gehaast aan... Denk je dat je te laat komt voor de afspraak, bel dan even, dan kunnen we even overleggen wat mogelijk is!

  4. Blijf na de massage nog enkele minuten rustig liggen om wat na te genieten.. Ik neem er ook alle tijd voor!
    Zorg er ook voor dat je na de massage geen drukke dingen gaat doen, daarmee zou je het ontspannende effect van de massage teniet doen...

  5. Drink na de massage en de dag er na extra water, dan worden je nieren geactiveerd en kan het lichaam afvalstoffen die bij de massage uit je spieren vrijkomen sneller afvoeren en voorkom je napijn in de spieren.

  6. Drink géén alcohol vlak voor of na een massage.

Hoe lang duurt een massage?
Na binnenkomst praten we even bij hoe je er op dit moment bij zit en wat eventueel specifieke aandacht nodig heeft. De massage zelf duurt ongeveer 5 kwartier. Na de massage krijg je de tijd om even bij te komen en is er wat te drinken. Je mag dus best even wat tijd voor een massage uittrekken..

Wat kost een massage?
Een totale lichaamsmassage van 5 kwartier kost slechts € 50,00.  Betaling contant.

Afzegregeling
Het is voor jou en mij van belang dat je op tijd komt zodat de afgesproken tijd aan de massage  besteed kan worden. Als je  een afspraak niet kunt nakomen verwacht ik dat je minstens 2 x 24 uur tevoren de afspraak afzegt of wijzigt. Als je de afspraak korter dan 2 x 24 uur tevoren zonder een voor mij  aanvaardbare reden afzegt behoud ik me het recht voor de geplande afspraak volledig aan je in rekening te brengen.

| Volgende |

 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 05-05-2020