EMOTIES

laughing2.jpg (13015 bytes) anger.jpg (14281 bytes) sadness.jpg (11925 bytes)

In ons taalgebruik heeft het woord emotie vaak een negatieve klank. Daarom noemen we uitingen als woede, verdriet, haat of angst emoties en uitingen van liefde en vreugde gevoelens. Ik maak hierin geen onderscheid, al deze uitingen noem ik emoties.  Als we ons er minder mee bemoeien ontrolt ons leven zich door emoties gestuurd. Is dat wat je wil?

Kern emoties
Vrees, woede, vreugde, verdriet, liefde en schaamte zijn kern emoties.
Vrees, woede en verdriet zijn emoties die een grote invloed uitoefenen op onze kracht. Iemand bezit de kracht om te leven, de kracht om iets te doen, de kracht om verlies te dragen, de kracht om moeilijkheden te overwinnen. Ieder mens bezit deze kracht, ook al voelt het soms niet zo. Het is de kracht die aan de basis staat van het leven zelf, het is levenskracht. Emoties sturen de levenskracht, geven haar een specifieke uiting en kunnen er ook de oorzaak van zijn dat de levensenergie onderdrukt wordt.
Op die momenten waarop we deze kracht missen, voelen we ons ellendig. We voelen ons dan overgeleverd aan de omstandigheden of niet in staat om verder te gaan. Voelen we de kracht wel, dan ervaren we onszelf als iemand met een eigen "ik". Zijn we de binding kwijt, dan ervaren we onszelf niet meer als "iemand" en dan raken we onzeker over onze toekomst. Er is een manier waarop we onze "ik" weer terug kunnen vinden en wel door het uiten van emoties.
Mensen kunnen over hun gevoelens nadenken en ze beïnvloeden. De mens is op zich een angstig wezen. Wat doe je in situaties die voor je gevoel bedreigend zijn? Als er geen andere mogelijkheid is, zal je alles doen om het vege lijf te redden. De psychologie gaat uit van twee basisreacties op dergelijke heftige emoties: vechten of vluchten. Bij het vechten moet je dan ook denken aan het uiten van emoties, iets wat in de huidige samenleving soms nog erg moeilijk ligt..

Uiten van emoties
De negatieve reactie die je ervaart (of jezelf oplegt..) op het uiten van emotie is dat je emotie inslikt, vastzet, dat emotie niet meer wordt geuit..
Maar wat gebeurt er nu wanneer iemand zijn emotie niet tot uiting brengt? Dan hoopt die emotie zich op, met alle geestelijke en lichamelijke klachten van dien.
W
at gebeurt er wanneer de maat vol is? Dan ga je op een bepaald moment door je emotionele grenzen. Dan is er alleen nog maar woede, zonder binding met angst en andere emoties. De angst die je in toom hield wordt afgeworpen en in blinde woede richt je je frustratie op alles wat je tegenkomt. Daarmee wordt echter vaak gelijk ook de weg naar een oplossing geblokkeerd!
Uiten van emoties is dus heel zinvol en kan je leren...

emotionalchild.gif (48510 bytes)

Life is not a problem to be solved.
Life is a mystery to be lived.

|GA DOOR NAAR :  Emoties en je lijf

 

De tien geboden voor innerlijke rust

1. Gij zult niet kiezen

Echt kiezen kan je alleen als de mogelijkheden gelijkwaardig zijn en dat is zeer zelden het geval. Je hoeft niet te kiezen, je hoeft alleen maar te ontdekken wat bij je hoort. Het leven is vol keuzemomenten, kleine en grote. Keuzevrijheid heet dat, maar eigenlijk is het meer keuzedwang. Keuzevrijheid is zo groot geworden dat mensen er soms verlamd van raken. Vaak is de simpelste oplossing: alle mogelijkheden pakken. Waar het om gaat is: er achter komen wat bij jou past. Zelfkennis dus. Zelfkennis is de basis van zelfvertrouwen en zelfvertrouwen is de basis van innerlijke rust
2. Streef niet naar groei
Streef niet naar groei maar naar ontwikkeling. Een weldenkend mens stopt niet met zijn innerlijke ontwikkeling, hij stopt alleen maar met dwangmatig groter worden. Dus kan hij beter worden, mooier, interessanter, genuanceerder, kleurrijker, dieper, fijner. Je bent stabieler en gezonder als je niet op groei bent gefixeerd, maar jezelf de ruimte geeft voor bloei. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor bedrijven
3. Leg jezelf en anderen geen verboden op
Formuleer alle verboden positief, die aan anderen en die aan jezelf. Richt jezelf niet op wat er niet is, en zeker niet op wat er niet zou moeten zijn, maar op wat er wel is. Zeg ja. Problemen zijn dol op aandacht maar schenk je aandacht liever aan oplossingen. Herformuleer alle verboden die je in je geest meedraagt. ‘Niet te veel geld uitgeven’ wordt ‘Meer aandacht besteden aan arbeidsvreugde en intieme relaties’, ‘Geen televisiekijken’ wordt ‘Lees een spannend boek’ etc.
4. Stel jezelf alleen een doel dat vandaag nog haalbaar is
Een doel op lange termijn is onverstandig: we weten helemaal niet wat het leven ons brengt. Gebeurtenissen die je niet opzoekt blijken later juist heilzaam te zijn. Er gebeurt iets wat je aanziet voor een ramp en het blijkt later eerder een zegen. Zoiets kun je niet plannen. Het is dus veel wijzer om jezelf iets tot doel te stellen dat je vandaag nog kunt bereiken. Natuurlijk maak je afspraken op de lange termijn en sluit je contracten af. ‘Over drie maanden moet ik een boek af hebben’ is een voornemen dat innerlijke onrust geeft. Je ontneemt jezelf de kans op innerlijke rust want al die tijd is er iets wat nog niet af is.
Oplossing: deel elk doel op in hapklare brokjes van een dag. Het leven is belangrijker dan een bedacht doel. Eigenlijk is het zelfs onzin om jezelf een dagdoel te stellen: er is alleen maar nu.
5. Neem tweemaal zoveel tijd als je denkt dat je nodig hebt
Overal genoeg tijd voor nemen is een voorwaarde voor innerlijke rust. Waarom tweemaal zoveel nemen? Omdat wij tweemaal sneller denken dan het stoffelijk leven gaat. Er gaapt een steeds grotere kloof tussen het tempo van de natuur en het denktempo van de mens. Computers, internet, e-mail en mobiele telefoons beloven ons tijd te geven maar in werkelijkheid nemen ze voor ons gevoel tijd af. Tijdbesparende apparaten stelen tijd. Wij hoofdwerkers vergeten gemakkelijk hoeveel tijd het leven op aarde kost. Néém tijd, wacht niet tot je hem krijgt
6. Geniet van wat je bezit
Tel wat je hebt, niet wat je mist. Het is helemaal niet belangrijk van wie het geld is, als het maar blijft rollen. Het gevoel van rijkdom is het enige wat je echt nodig hebt. Je rijk voelen is meer waard dan rijk zijn. Hoe beter je ziet hoe weelderig het leven om je heen is, hoe rijk onze wereld, hoe gul de natuur, hoe schitterend de cultuur, hoe makkelijker je de wereld naar binnen vindt.
7. Doe simpele dingen opdat je dag verlengd wordt
Dweil een vloer. Voer de eendjes. Poets je schoenen, maak je fiets schoon. Strijk een stapel tafelkleden. Simpele dingen doen zorgt dat je in een ander ritme terechtkomt.
Je remt af, je hersenen gaan op stationair. Je handen zijn lekker bezig en je geest ontspant. Dat komt dicht bij meditatie, dat geeft innerlijke rust. Besteed deze klusjes niet uit. Innerlijke rust krijg je pas als je het presteren tijdelijk opgeeft
8. Draai het om
Het leven keert de meeste dingen om in de loop der tijd. Als je dat beseft neem je het allemaal wat luchtiger op.  Loop je achterop, besef dan dat je daarvan gebruik kunt maken: je overziet het veld, je kunt je nog aanpassen. Naarmate je ouder wordt kom je steeds vaker aan de andere kant te staan dan waar je eerst stond. Draai jezelf om. Ren niet meer achter uiterlijke rijkdom aan, maar keer je om en keer naar binnen.
9. Pak het echte probleem aan
Innerlijke rust wordt vaak verstoord door een probleem, maar er hangt vaak een rookgordijn voor. Ga op zoek naar het echte probleem, niet naar de afgeleide. Daarnaast: accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt accepteren. Wees eerlijk, je bent maar een mens. Voel je niet verheven boven je eigen menselijkheid.
10. Laat los
Soms zijn de dingen zoals ze zijn. Je kunt je wel opwinden over de file, maar daar gaan de auto's niet sneller van rijden. Zoek liever een leuke radiozender en geniet van de extra onthaast-tijd die je in de schoot is geworpen.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 11-12-2013