COUNSELING

Mijn werkwijze  
Wij komen geregeld bijeen op een plek waar het goed en veilig voor je voelt. In het begin zal het aantal gesprekken meestal eenmaal per week of veertien dagen zijn. Een gesprek duurt meestal niet langer dan een uur, maar het kan voorkomen dat wij beiden vinden dat het korter kan of langer moet.
Over de totale duur van de therapie valt in het begin niets te zeggen. Ik probeer de duur beperkt te houden, bepalend is de ernst van de situatie en je zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid om het gewenste doel te bereiken, alsmede jouw beslissing om wel of niet alleen verder te gaan op het ingeslagen pad..
We stellen eerst vast waar aan gewerkt zal worden en op welke manier. Ons gesprek bestaat uit een paar verschillende gedeelten. Ik zal meestal beginnen te vragen hoe het nu met je gaat, hoe de opdrachten zijn verlopen, welke moeilijkheden er waren, wat er goed ging, enz. Daarna wordt er 'gewerkt', d.w.z. er worden situaties doorgepraat, oefeningen gedaan, nieuwe opdrachten afgesproken. Het derde deel van het gesprek is voor je vragen, kleine problemen en dergelijke gereserveerd: je kunt dan praten over wat je wilt, zo lang het voor jou en mij van belang is. Ik doe mijn best om zo helder en duidelijk mogelijk naar je te zijn,  kort en krachtig de zaken te benoemen in helder begrippen. Soms zet ik jezelf daarmee voor de spiegel om je te laten zien hoe je op de ander overkomt. Dat is niet makkelijk, voor jou niet, voor mij niet, maar het is wel effectief..
Je kunt mij en jezelf helpen door de dingen zo duidelijk en simpel mogelijk te benoemen, daarmee kom je het dichtst bij de kern van het probleem. Belangrijk vind ik het om met name hierbij je gevoelens de ruimte te geven die je bij het probleem voelt. (zie  emoties )

Het is belangrijk dat je alles wat je niet duidelijk is aan mij vraagt. Het kan ook zijn dat je het soms niet eens bent met wat ik zeg of vind. Het is het beste als je die dingen zo snel mogelijk tegen me zegt. Vanuit de daaruit voortvloeiende discussie vinden we samen het pad naar de oplossing!

Therapie houdt niet op bij de gesprekken. Ik zal daarnaast afspraken met je maken over wat je gaat doen aan je eigen situatie. Die afspraken kunnen van alles zijn: dingen opschrijven, oefeningen doen, vragen uitzoeken, naar bepaalde mensen of plaatsen toe gaan, en dergelijke. Dat huiswerk wordt steeds samen afgesproken.

Vertrouwelijkheid
Als counselor hanteer ik een beroepsgeheim. Vertrouwelijkheid is voor mij  essentieel, anders kan ik je geen veiligheid bieden om voor 100 % jezelf te kunnen zijn. Er wordt daarom geen informatie aan derden verstrekt, tenzij uiteraard op nadrukkelijk verzoek van  jezelf...

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

Kennismakingsgesprek
Voor een kennismakingsgesprek -verder zonder enige verplichting - geldt een standaardtarief van € 50,=.
Zo'n eerste gesprek van ongeveer een uur is nodig om samen uit te vinden of wij tot de vereiste samenwerking kunnen komen.

Tarieven
Door een (laag) tarief van € 50,= per uur of gedeelte van een uur te hanteren wil ik deze therapie voor iedereen betaalbaar houden.
Voor gezins- of  relatietherapie (2 personen) bedraagt de prijs bij 90 minuten contacttijd: € 80,= .
Indien ik mij moet verplaatsen geldt reistijd in principe als werktijd tenzij vooraf anders overeengekomen.
Eventuele bijkomende kosten worden in rekening gebracht. Dit kan zijn de huur van een ruimte voor een bespreking, kopiėren en verzenden van documenten e.d..
De kosten dienen direct na de bespreking contant te worden voldaan tenzij vooraf anders is afgesproken.

Afzegregeling

Het is voor jou en mij van belang dat je op tijd komt, zodat de totale afgesproken tijd aan het gesprek besteed kan worden. Als je niet op een afspraak kunt komen, verwacht ik dat  je minimaal 24 uur tevoren de afspraak afzegt of wijzigt. Als je de afspraak korter dan 24 uur van te voren wijzigt af afzegt, wordt de afspraak volledig in rekening gebracht.

 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 11-12-2013