COUNSELING

Wat is counseling?

Het menselijk leven brengt voor iedereen problemen met zich mee. Het is mogelijk dat je soms een probleem hebt waarmee de mensen in je eigen omgeving geen raad weten. Of je hebt een levensvraag die je liever niet aan je familie, je vrienden of je werkgever toevertrouwt. Of, erger nog: juist de mensen in je omgeving zijn misschien de oorzaak van je problemen. Wie biedt je dan de beste hulp en op welke manier?

Counseling, ook wel gesprekstherapie genaamd, is een bekende en praktische psychologische techniek op basis van intermenselijke gesprekken. Als je een probleem hebt en er niet meer alleen uitkomt, helpt een counselor je om beter met de situatie om te leren gaan en/of het probleem op te lossen. In doelgerichte, gestructureerde gesprekken vindt je samen met de counselor een uitweg zodat je nieuwe mogelijkheden ziet en je weer vrijer door het leven kunt gaan.
Counseling kent veel overlappingen met psychotherapie. De counselor probeert echter je persoonlijkheid niet te veranderen zoals de psychotherapeut doet. De counselor helpt je goed om te gaan met je levensproblemen. Dat doet hij door je op een duidelijk gestructureerde wijze grip te geven op je situatie, zodat je optimaal kunt functioneren, thuis en op het werk.

Wat doet een counselor?
Een counselor luistert, voelt met je mee en steunt je door diepgaande gesprekken. Daarnaast zal hij door middel van verduidelijkingsvragen proberen het probleem beter in beeld te krijgen. Hierdoor krijg je inzicht in je eigen mogelijkheden. In de open vertrouwensrelatie zoek je met de counselor samen naar oplossingen, naar je gewenste richting en doel en wordt een actieplan gemaakt om het gestelde doel te realiseren. Een counselor is een raadsman, personal coach, mentor, begeleider, gids, hulpverlener en stimulerende trainer. Gesprekstherapie kan o.a. helpen bij emotionele problemen, stress, verstoorde relaties, angst om beslissingen te nemen, levensvragen, eenzaamheid, depressies, seksualiteit, zingeving, religieuze problemen, vragen rond studie, werk en loopbaan, verwerken van het verleden, enz. En, niet in de laatste plaats, bij het vinden van je eigen weg.

Gesprekstherapie, hoe gaat dat?
Allereerst proberen we samen te ontdekken wat het eigenlijke probleem is. We proberen het beeld te ontdoen van franje en de kern van het begrip te pakken te krijgen. Vervolgens gaan we een doel vaststellen, dit kan zijn het probleem oplossen. Soms is het  om beter om met je vragen te leren omgaan.
Is de doelstelling duidelijk, dan kijken we hoe je deze het beste kunt bereiken. Tijdens die 'reis' naar het einddoel is de counselor je gids en begeleider. Ook al zit alles tegen, hij is en blijft als coach naast je staan totdat je zelf verder kunt op jouw nieuwe weg.
De mens staat bij mij altijd centraal, je wordt vooral gezien als mens (zeker niet als 'patiŽnt'!), met je eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. Je krijgt een individuele begeleiding waarbij je zelfredzaamheid wordt gestimuleerd zodat je in de nabije toekomst weer zelfbewust richting kunt geven aan je eigen leven.

Wanneer starten met gesprekstherapie?
Vaak komen mensen pas in een vrij laat stadium, als ze echt geen uitweg meer zien. Vaak zijn mensen dan overwoekerd door een jarenlang slepend probleem, wat alleen maar erger geworden is door onjuiste beslissingen. Natuurlijk is ook dan hulp mogelijk, al is de oplossing dan soms lastiger...
Wie in een vroeg stadium hulp inschakelt bespaart zich allereerst veel langdurige zorgen, verdriet, pijn, angst en onzekerheid. Ten tweede is het dan vaak makkelijker om het probleem op te lossen. Het komt ook voor dat een enkel gesprek in de vorm van een 'richtingwijzer' al voldoende is.

Tot slot van deze inleiding even dit...
Mensen die hulp zoeken zijn verre van zwakke mensen, integendeel. Zij die anderen om raad, hulp of steun durven te vragen zetten de eerste moedige stap op weg naar verandering en zelfstandigheid. Door gesprekstherapie kan je  leren om je gedachten beter op een rijtje te zetten, te ontdekken wat je in de toekomst wilt, leren omgaan met stress, levensvragen te bespreken of te werken aan je persoonlijke groei. Je krijgt  steun bij het daadwerkelijk uitvoeren van je plannen.
Meer informatie?  Kijk op de volgende pagina voor meer informatie.

| Volgende |

 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 11-12-2013