Rebalancing

Rebalancing is een diepgaande massage die je opener en zachter maakt. Rebalancing werkt met het bewustworden en vrijmaken van de in lichaam en geest vastgehouden spanningen en door bewust-zijn je weer in contact te brengen met je oorspronkelijke energie. Om je iets werkelijk eigen te maken is het nodig om het te ervaren in je lichaam. Wanneer emoties als bijvoorbeeld kwaadheid, verdriet of agressie ingehouden worden reageert het lichaam daar op door bepaalde spieren chronisch aan te spannen. Dit proces vraagt veel energie en veroorzaakt soms lichamelijke klachten.
Rebalancing ziet het lichaam als een uitdrukking van alles wat we geleerd hebben in ons leven. Als je het lichaam aanraakt, raak je de geest aan. Elke ontspanning in je lichaam biedt de mogelijkheid meer in contact te komen met degene die je in wezen bent zonder al je reacties op het verleden. Je gaat hierdoor je lichaam en jezelf meer accepteren. Door zonder oordeel alle gevoelens in je lichaam toe te staan krijgt het lichaam de kans zijn natuurlijke balans terug te vinden. In ons lichaam kunnen we dan die gebieden terugvinden waarmee we het contact verloren hebben. Door gevoelens alsnog bewust te ervaren zonder er mee aan de haal te gaan kunnen emotionele en fysieke blokkades smelten en gaat je energie weer stromen. In de ruimte die hierdoor ontstaat is het mogelijk steeds meer te gaan leven vanuit je vreugde, vertrouwen, kracht, liefde en kwaliteiten

In Rebalancing wordt gebruik gemaakt van diverse massage technieken, waaronder diepe massage van spier- en bindweefsel en gewrichtsontspanning. Daarnaast speelt de ademhaling een belangrijke rol. Op deze manier is het mogelijk om vastgehouden spanningen in het lichaam te verminderen c.q op te heffen, bijv. fysieke spanningen in spieren en gewrichten, chronische pijnen in nek en rug, en emotionele spanning en stress.
Rebalancing wordt gekenmerkt door een individuele benadering, er wordt geen vaststaande structuur gehanteerd. De opbouw van een behandeling is afhankelijk van je eigen unieke houding. Rebalancing is bij uitstek geschikt voor mensen die in een stressvolle maatschappij leven.
Bij Rebalancing staan de kwaliteit van de aanraking en het door aanraking 'geraakt' te worden centraal. De zorg en aandacht voor je lichaam zijn daarbij een deur naar aandacht en liefde voor jezelf.

 
Rebalancing brengt je van denken naar voelen...
en van voelen naar Zijn.

 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 11-12-2013